Concerts

Krishna Gana Sabha

Indian Fine Arts

Fifty - Fifty Sabha

Sadguru Sangeetha Sabha, Chennai

Ayodhya Mandapam

Music Club, IIT

INTACH

Mylapore Fine Arts Society

YACM Series

Sarvani Sangeeta Sabha

Saraswathi

Music Academy

Asthika Samajam

TYME

Gandharva Gana Sabha

Nadopasana

Nanganallur Thyagaraja Samajam

Brahma Gana Sabha

Narada Gana Sabha

Irai Pani Manram

Kartik Fine Arts

Ramalingar Pani Manram

Anjaneyar Temple, Nanganallur

Rani Seethai Hall

Viswanatha Iyer Trust

Hamsadhwani

Rukmani arts

The Music Academy - TTD Annamacharya Festival

Vidwath Samajam

Chennai Fine Arts

Naada Sudha

Shanthi Fine Arts

Vipanchee

Divyadhwani

Kapali Fine arts

Raga Sudha

IIWC, Bangalore

Ganabharati, Mysore

Nellore Thyagaraja Sabha

Tamil Isai Sangam, Aurangabad

Palghat Fine Arts

Swati Music Dais, Calicut

Suswaraa

Ramana Kendra, Bangalore

Bhairavi, Pondicherry

Vaikom Temple - Ashtami

Thriumuruga Bhakta Jana Sabha, Trivandrum

Ragasudha, Coimbatore

Tamil Isai Sangam, Karaikudi

Kalalaya, Erode

Neyveli Sangeetha Sabha

Nellai Sangeetha Sabha

Rasika Ranjana Sabha, Trichy

Ranipet Sangeetha Sabha

Sadguru Sangeeta Samajam, Madurai

Kalalaya, Salem

Nadu Kan Kuzhu, Lalgudi

Krishna Gana Sabha, Tanjore

Ragapriya, Madurai

Bhavani

Dept of Music Annamalai University

Sankara Mutt, Kanchipuram

Bharati Tamil Sangam, Eloor

IIC, Delhi

Carnatic Music Society, Goa

Rasika Ranjani Sabha, Mumbai

Bharatiya Kala Sangam, Jamshedpur

Nada Brahman, Mumbai

Nadanjali, Mumbai

Subramania Samaj, Mumbai

NCPA, Mumbai

Sangeet Kalopasak Sabha, Amravati

Singapore Broadcasting Corporation

Singapore Fine Arts

Chamber concert Malaysia

Vinayakar temple Toronto

Chamber concert - Toronto

Indian Cultural Association - Toronto

SIFA - Singapore

Navaratri pooja - Kuala Lumpur

Devi Temple - Houston

Jakarta Ayyappa Samajam